Ons visie vir Akademie

Ons begelei ons leerders om ‘n persoonlike toekomsvisie te ontwikkel. Leerlinge herontdek hulself voortdurend in die akademie om hul toekomstige beroepsrigting te vind. Daarom plaas ons sterk fokus op akademie, gerugsteun deur beroepsondersteuning. 

Ons skep ‘n ruimte vir elke leerder. Ons akademiese standaarde vir die akademiese sterk leerder is ‘n uitdaging, maar ons akademies gemiddelde leerder is ook suksesvol. Ons motiveer elke leerder tot akademiese betrokkenheid: hoë insette lei tot hoë uitsette. 

VAKKE WAT ONS AANBIED

Afrikaans Engels Elektriese Tegnologie Gasvryheidstudies
Ingenieursgrafika en Ontwerp Lewenswetenskap Rekenaarstoepassingstegnologie  Visuele Kuns
Wiskunde Wiskunde Geletterdheid Besigheidstudies Ekonomie
Fisiese Wetenskap Geografie Inligtingstegnologie Rekeningkunde
Toerisme Addisionele Wiskunde Dramatiese Kuns  

‘n Boodskap van ons berader: 

Die lewe bestaan uit soveel gebrokenheid a.g.v. misdaad, verslawing, verbrokkelde verhoudings, egskeidings, finansiële probleme en dood om maar ‘n paar voorbeelde te noem. Hierdie dinge veroorsaak “geraas” in ‘n kind se lewe, wat hom of haar verhinder om normaal te funksioneer, wat nog te sê om te leer en te konsentreer. Sulke kinders ervaar ‘n hindernis tot leer wat gewoonlik met swak gedrag gepaard gaan en deur middel van berading aangespreek moet word, anders word hulle ‘n dissipline probleem vir hulle skool, hulle onderwysers asook medeleerlinge.

Ons skool se Skool Gebaseerde Ondersteuningspan poog om hierdie leerders individueel by te staan en op te lig, sodat hulle binne hulle moeilike omstandighede kan bly, dit positief kan beïnvloed en skool na die beste van hulle vermoë kan klaar maak. Omdat dit so ‘n reusetaak is, word ouer-begeleidingskursusse by die skool aangebied om ouers te probeer skool t.o.v. verhoudinge, aangesien die meeste foute uit onkunde gemaak word en nie deur “slegte” ouers of kinders nie.

Die ander groep leerlinge wat hindernisse tot leer ervaar, is leerlinge wat ‘n mediese of biologiese probleem het. Met hierdie leerlinge word ook gepoog om individueel na hulle spesiale behoeftes om te sien en om hulle welkom te laat voel binne hoofstroom onderwys, aangesien daar van hulle verwag word om soos enige ander kind binne ‘n hoofstroom kommersiële wêreld te funksioneer, nadat hulle graad 12 geslaag het. 

Sou u hulp benodig, skakel ons 24 uur van die dag by 082 855 6585.