Algemeen

Ons Visie

Ons primêre taak is ‘n gesonde balans tussen uitnemende, kwaliteit akademiese onderrig, sport en kultuur ten einde die volle potensiaal van elke leerder in ons skool te ontdek en ontwikkel. Die klem is op die intellektuele, emosionele en geestelike ontwikkeling van ons leerders, binne, buite en na skool, gebaseer op gesonde en sterk waardes.

Elke leerder ervaar dat hy/sy uniek en besonder is. Ons verrig ons taak in vennootskap met ons ouergemeenskap wat aktief by ons skool betrokke is. Ouers, onderwysers en leerders behandel mekaar met wedersydse waardigheid en respek.

Ons is dinamies en Dinamies beteken om met liefde, deernis en geloof te gee en te neem sodat ons vrolik, voluit en beheersd, in die skool van 1ste keuse en hierna, kan lewe.

Ons Taalbeleid

Hoërskool Dinamika is ‘n parallelmedium skool wat onderrig in Afrikaans en Engels aanbied. In ‘n poging om veeltaligheid te bevorder, word daar ook ander tale as volwaardige vakke aangebied. Die ouer oefen ‘n minderjarige leerder se taalregte namens hom uit. Wanneer aansoek om toelating tot ‘n bepaalde skool gedoen word, kies die leerder die onderrigtaal.

Waar ‘n skool die onderrigtaal, wat die leerder gekies het, gebruik en waar daar plek in die betrokke graad beskikbaar is, moet die skool die leerder aanvaar. Waar die verlangde onderrigtaal nie in ‘n besondere skool aangebied word nie, kan die leerder besluit dat hy / sy onderrig wil word in ‘n taal wat reeds deur die skool aangebied word.

Die leerder sal sy keuse skriftelik uitoefen en so ‘n onderneming sal bindend wees vir die leerder wat nie na toelating kan eis dat die skool onderrig in ‘n ander onderrigtaal moet aanbied as wat reeds in die skool in gebruik is nie.

Ons Skoolure

Maandae, Dinsdae en Donderdae vanaf 07:30 - 14:00

Woensdae en Vrydae vanaf 07:30 - 13:30