Boodskap van die Hoof

demo

demo

Uit die hoof se pen...

Geagte Ouer / Voog

Hoërskool Dinamika betree ‘n nuwe bedeling vol veranderinge in 2017.  Met die veranderinge kom uitdagings.  Saam met elke uitdaging kom daar geleenthede.

Geleenthede wat met deernisvolle angstigheid en Bybel-gefundeerde verantwoordelikheid aangegryp moet word.

Verandering – die fokuspunt van verandering moenie wees om te probeer verander wat verby is nie, maar om jou energie te fokus op die nuwe.

Ons het 2017 begroet met dié woorde aan die personeel en leerders.  Aan die einde van die eerste kwartaal kan ons met dankbaarheid en trots terugkyk op ‘n suksesvolle kwartaal.

‘n Suksesvolle oorskakeling van ‘n enkelmedium skool na ‘n parallelmediumskool het plaasgevind.  As hoof wil ek elke ouer, personeellid en leerder verbonde aan Hoërskool Dinamika bedank vir die bydrae wat hulle gelewer het om ‘n suksesvolle oorgang te verseker.  

Never can one thing and seldom one person make a success.  

It takes a number of them merging into one perfect whole.

~ Sheila West ~

Geniet die vakansie, reis veilig en sien u volgende kwartaal.

Namie-groete

C J SCHUTTE

HOOF

 

30 Maart 2017