Boodskap van die Hoof

demo

demo

Uit die hoof se pen...

Geagte Ouer / Voog

Aan die einde van 2017 het ons groot dankbaarheid in ons harte vir al die genade en guns wat ons ontvang het. Die oorgang van enkelmedium na parallel medium het glad verloop; dankie aan elke personeellid, ouer en leerder wat sy / haar deel gedoen het tydens dié proses. 2017 was voorwaar ‘n suksesvolle jaar.

Om 2018 meer suksesvol te maak het ons die volgende verbeteringe aangebring:

CCTV-kameras
Die skool het ‘n nuwe kamera-stelsel geïnstalleer. Alle klasse en stoepe kan nou 24 uur ‘n dag gemonitor word.  Die kamera-stelsel sal die sekuriteit en dissipline by die skool opskerp. Die beleid rondom die gebruik en werking van die stelsel is by die skool beskikbaar.

Vrydagdrag
Die skool is in die proses om ‘n nuwe Vrydaghempie / Feeshemp in te faseer. Die hempie is van ‘n goeie kwaliteit en lyk meer modern. Die hempie word by die skool verkoop of u kan aanlyn by X-co Sport bestel.

Aankope by skool :
1. U kind pas die hemp aan by die dames in die kantoor.
2. U betaal die hemp R230 by die finanskantoor.
3. Die skool plaas die bestelling en u sal u kind se hemp by die skool ontvang.

Aankope aanlyn by X-co:
1. Gaan na Dinamika se webtuiste www.namies.co.za
2. X-co Sport se skakel sal verskyn.
3. Klik op skakel en volg stappe.

Kloktye
Die skool skakel oor van ‘n vyfdag-rooster na ‘n sesdagsiklus-rooster. Dit behels dat die leerders agt periodes ‘n dag het en nie meer tien soos in die verlede nie.

Die skooltye van 2018 is as volg:
Maandag, Dinsdag, Donderdag : 07:30 tot 14:00
Woensdag en Vrydag : 07:30 tot 13:30

Ons vra dat leerders stiptelik om 07:30 op die aantreeblad sal aantree.

Skoolgelde
Die skoolgelde beloop R18 400-00 per jaar soos bepaal op die Algemene Jaarvergadering. Daarmee saam is daar ‘n verpligte kurrikulumheffing soos deur die Beheerliggaam bepaal
Gr 8 - R500
Gr 9 - R400
Gr 10 - R300
Gr 11 - R200
Gr 12 - R100

Ons doen ‘n ernstige beroep op ons ouers / voogde om seker te maak dat u die skoolfonds betaal. Dankie aan die ouers wat dit so getrou betaal. Sonder die gelde kan ons nie vooruitgaan nie.

Skrifte en skryfbehoeftes
Daar is lyste, wat saam met die skrywe uitgaan, wat u kind se skryfbehoeftes en werksboeke vir 2018 aandui. Ons vra dat u asseblief die nodige sal aankoop, want klasse begin reeds voluit op 17 Januarie 2018.

Kwartaalprogram
Program vir die eerste kwartaal is aangeheg.

Mag u almal ‘n wonderlike Kersseisoen beleef en ‘n voorspoedige 2018 aan u almal.

Namie-groete

C J SCHUTTE
HOOF

6 Desember 2017

 

JAARVERSLAG VAN DIE HOOF: 2017

1. LIEF EN LEED
1.1 Ons betoon ons meegevoel met leerlinge wat ouers en geliefdes in dié jaar verloor het

2. HOOGTEPUNTE VAN 2017
2.1 AKADEMIE:
Geluk aan die matrieks van 2016 met hul matriekuitslae.
Sterkte aan 2017 se matrieks.
Goeie uitslae tot op hede deur gr 8 – 11

2.1.1 Akademiese Vordering
Daar word hard gewerk om ‘n hoë akademiese standaard te skep en te handhaaf.

Missie / Visie:
• Beste infrastruktuur (Geboue en Terreine / Klasse)
• Spesialis onderwysers
• Geleenthede


2.1.2 Hoe?
• Klein klasse (± 25 – 28). Beheerliggaam-aanstelling
(15 Beheerliggaam-aanstellings).
• Bevordering van visuele onderrig. Tegnologie in klasse bevorder.
• Interne stelsels-kontrole infaseer met beter onderwysuitkomste.
• Indiensopleiding / Opskerping van personeel.
• Ekstra studieprogramme.
• Ekstra studiemateriaal / studiegidse beskikbaar vir eksamen-voorbereiding.

2.1.3 Probleemareas:
Akademie:
• Werksetiek van sommige leerders
• Afwesighede tydens die kwartaal


2.2
PERSONEEL:
2.2.1 Geluk aan die personeel wat bevorder is.
• Mnr C van der Schyf tot adjunkhoof.
• Me E Marais tot interne adjunkhoof.
• Me M Fourie tot Departementshoof – Lewensoriëntering.
• Mnr J Pretorius tot Departementshoof – Logistiek.

Daar is heelwat personeelaanstellings gemaak tydens 2017
• Mnr W Bezuidenhout – Engels.
• Me M Byliefeldt – Engels
• Me S Nel – Afrikaans.
• Me V Olivier – SW en Kuns en Kultuur.
Die personeel lewer ‘n reuse bydrae tydens 2017. Baie dankie en sterkte met u taak!

2.2.2 Probleemareas:
Die begrotingstekort van die Provinsiale Regering ten opsigte van Onderwys beïnvloed die skool se posvoorsieningskaal wat weer die skool se begroting beïnvloed.

2.3 LEIERSKAP
2.3.1 VLR en Dagbestuur
Baie dankie aan die Dagbestuur van 2016 / 2017 onderleiding van
me C Spies, mnr C van der Schyf en die hoofleiers, Christo Kruger en Rochelle Aucamp.

Baie sterkte aan die Dagbestuur van 2017 / 2018 met Xander Louw en Clarrisa Chalklen aan stuur van sake.

Daar is in 2017 wegbeweeg van die tradisionele kamp en meer gefokus op ‘n leiersopleidingkursus.

2.4 BUITEMUURSE AKTIWITEITE
2.4.1 Kultuur

2017 is ‘n jaar vol kultuurhoogtepunte en -prestasies.

• Koor
Afdelingswenners tydens kunswedstryd onderleiding van koorleier – Henk Barnard.

• Kunswedstryd
Hoërskool Dinamika leerders skitter tydens die kunswedstryd. Verskeie item- en afdelingwenners kom uit Hoërskool Dinamika. Verskeie leerders tree ook op tydens die Gala-aand.

• Redenaars
Hoërskool Dinamika neem deel aan verskeie kompetisies en goeie prestasies word behaal.

• Revue
Puik produksie onder leiding van me S Labuschagne. Hoërskool Dinamika is afdelingswenners van die Kunswedstryd.

Baie geluk aan almal se prestasies en dankie vir die harde werk!

2.4.2 Sport
Hoërskool Dinamika beleef ‘n goeie jaar op die sportveld.
• Atletiek
Antoinette Bezuidenhout neem deel aan Suid-Afrikaanse Kampioenskappe.

• Hokkie
Lewer drie Oos-Gauteng spelers op naamlik:
- Manton Botes (0/14A)
- Elizma Schöltz (0/16A)
- Sharonice Rooskrans (0/18A)
Eerste keer in jare het Hoërskool Dinamika ‘n voltal onderwysers wat hokkie afrig.
Vier van die A-spanne neem deel aan uitspele.

• Jukskei
Hoërskool Dinamika lewer 5 provinsiale spelers op.
Zané Hand is Springbok / Protea Kaptein.

• Landloop
Antoinette Bezuidenhout behaal ‘n 9de plek in Gauteng Kampioenskappe.

• Netbal
Geen provinsiale spelers.
0/14A – onder leiding van me K Bezuidenhoudt behaal 4de plek tydens SA’s.
0/16A onder leiding van me J Appel en me R Venter behaal 11de plek tydens SA’s.

• Rugby
Eerste span wen Goue Leeus in Groot Skole. Eerste keer in geskiedenis van skool.
0/16A verloor in Goue Leeus-finaal.
Lewer drie provinsiale spelers naamlik:
- Cha Deiker
- Monré Fourie
- Matthew van der Merwe

• Ruiterkuns
Hoërskool Dinamika het 1 provinsiale ruiter naamlik Anje Schlebusch.

• Tennis
Hoërskool Dinamika slaan ‘n nuwe rigting in met tennis in 2017. Daar is heelwat begaafde junior spelers wat na vore kom.

3. ALGEMEEN
3.1 Afrikaans na Parallelmedium
Hoërskool Dinamika is trots met die suksesvolle oorskakeling van enkel- na parallel-medium.

3.2 Dissipline
Dankie aan mnr C van der Schyf vir al sy insae in die dissiplinêre stelsel van die skool.

Dankie aan mnr N Hand wat die dissiplinêre komitee lei, asook die dissiplinêre komitee vir harde werk.

3.3 Finansies
Finansies bly een van die grootste uitdagings in vandag se tyd. Baie dankie aan elke ouer wat skoolfonds getrou betaal.

Dankie vir die harde werk van die Finansiële Komitee wat Hoërskool Dinamika se finansies bestuur. Woord van dank aan mnr Pieter Schöltz, die Tesourier van die skool, wat leiding neem op die finansiële gebied.

3.4 Beheerliggaam
Baie dankie vir al die harde werk, nie net in 2017 nie, maar ook in die tydperk vanaf 2015. Besondere woord van dank aan mnr Bennie Hanekom wat voorgeloop het as voorsitter.

Die nuwe beheerliggaam word in Maart 2018 verkies.

3.5 “Whole School Evaluation”
Gedurende die derde kwartaal het hoofkantoor die skool besoek om sekere aspekte van die skool te evalueer.
Aspekte wat aangespreek is:
• Veiligheid van die skool
• Interne kontrole prosesse

Goeie praktyke:
• Bestuur van skool
• Bestuur van finansies
• Bestuur van die Beheerliggaam

Skool behaal 4/5 vir evaluasie

 

C J SCHUTTE
HOOF