Boodskap van die Hoof

demo

demo

Uit die hoof se pen...

Geagte Ouer / Voog

Hoërskool Dinamika betree ‘n nuwe bedeling vol veranderinge in 2017.  Met die veranderinge kom uitdagings.  Saam met elke uitdaging kom daar geleenthede.

Geleenthede wat met deernisvolle angstigheid en Bybel-gefundeerde verantwoordelikheid aangegryp moet word.

Verandering – die fokuspunt van verandering moenie wees om te probeer verander wat verby is nie, maar om jou energie te fokus op die nuwe.

Ons het 2017 begroet met dié woorde aan die personeel en leerders.  Aan die einde van die eerste kwartaal kan ons met dankbaarheid en trots terugkyk op ‘n suksesvolle kwartaal.

‘n Suksesvolle oorskakeling van ‘n enkelmedium skool na ‘n parallelmediumskool het plaasgevind.  As hoof wil ek elke ouer, personeellid en leerder verbonde aan Hoërskool Dinamika bedank vir die bydrae wat hulle gelewer het om ‘n suksesvolle oorgang te verseker.  

Never can one thing and seldom one person make a success.  

It takes a number of them merging into one perfect whole.

~ Sheila West ~

Geniet die vakansie, reis veilig en sien u volgende kwartaal.

Namie-groete

C J SCHUTTE

HOOF

 

30 Maart 2017

 

JAARVERSLAG VAN DIE HOOF: 2017

1. LIEF EN LEED
1.1 Ons betoon ons meegevoel met leerlinge wat ouers en geliefdes in dié jaar verloor het

2. HOOGTEPUNTE VAN 2017
2.1 AKADEMIE:
Geluk aan die matrieks van 2016 met hul matriekuitslae.
Sterkte aan 2017 se matrieks.
Goeie uitslae tot op hede deur gr 8 – 11

2.1.1 Akademiese Vordering
Daar word hard gewerk om ‘n hoë akademiese standaard te skep en te handhaaf.

Missie / Visie:
• Beste infrastruktuur (Geboue en Terreine / Klasse)
• Spesialis onderwysers
• Geleenthede


2.1.2 Hoe?
• Klein klasse (± 25 – 28). Beheerliggaam-aanstelling
(15 Beheerliggaam-aanstellings).
• Bevordering van visuele onderrig. Tegnologie in klasse bevorder.
• Interne stelsels-kontrole infaseer met beter onderwysuitkomste.
• Indiensopleiding / Opskerping van personeel.
• Ekstra studieprogramme.
• Ekstra studiemateriaal / studiegidse beskikbaar vir eksamen-voorbereiding.

2.1.3 Probleemareas:
Akademie:
• Werksetiek van sommige leerders
• Afwesighede tydens die kwartaal


2.2
PERSONEEL:
2.2.1 Geluk aan die personeel wat bevorder is.
• Mnr C van der Schyf tot adjunkhoof.
• Me E Marais tot interne adjunkhoof.
• Me M Fourie tot Departementshoof – Lewensoriëntering.
• Mnr J Pretorius tot Departementshoof – Logistiek.

Daar is heelwat personeelaanstellings gemaak tydens 2017
• Mnr W Bezuidenhout – Engels.
• Me M Byliefeldt – Engels
• Me S Nel – Afrikaans.
• Me V Olivier – SW en Kuns en Kultuur.
Die personeel lewer ‘n reuse bydrae tydens 2017. Baie dankie en sterkte met u taak!

2.2.2 Probleemareas:
Die begrotingstekort van die Provinsiale Regering ten opsigte van Onderwys beïnvloed die skool se posvoorsieningskaal wat weer die skool se begroting beïnvloed.

2.3 LEIERSKAP
2.3.1 VLR en Dagbestuur
Baie dankie aan die Dagbestuur van 2016 / 2017 onderleiding van
me C Spies, mnr C van der Schyf en die hoofleiers, Christo Kruger en Rochelle Aucamp.

Baie sterkte aan die Dagbestuur van 2017 / 2018 met Xander Louw en Clarrisa Chalklen aan stuur van sake.

Daar is in 2017 wegbeweeg van die tradisionele kamp en meer gefokus op ‘n leiersopleidingkursus.

2.4 BUITEMUURSE AKTIWITEITE
2.4.1 Kultuur

2017 is ‘n jaar vol kultuurhoogtepunte en -prestasies.

• Koor
Afdelingswenners tydens kunswedstryd onderleiding van koorleier – Henk Barnard.

• Kunswedstryd
Hoërskool Dinamika leerders skitter tydens die kunswedstryd. Verskeie item- en afdelingwenners kom uit Hoërskool Dinamika. Verskeie leerders tree ook op tydens die Gala-aand.

• Redenaars
Hoërskool Dinamika neem deel aan verskeie kompetisies en goeie prestasies word behaal.

• Revue
Puik produksie onder leiding van me S Labuschagne. Hoërskool Dinamika is afdelingswenners van die Kunswedstryd.

Baie geluk aan almal se prestasies en dankie vir die harde werk!

2.4.2 Sport
Hoërskool Dinamika beleef ‘n goeie jaar op die sportveld.
• Atletiek
Antoinette Bezuidenhout neem deel aan Suid-Afrikaanse Kampioenskappe.

• Hokkie
Lewer drie Oos-Gauteng spelers op naamlik:
- Manton Botes (0/14A)
- Elizma Schöltz (0/16A)
- Sharonice Rooskrans (0/18A)
Eerste keer in jare het Hoërskool Dinamika ‘n voltal onderwysers wat hokkie afrig.
Vier van die A-spanne neem deel aan uitspele.

• Jukskei
Hoërskool Dinamika lewer 5 provinsiale spelers op.
Zané Hand is Springbok / Protea Kaptein.

• Landloop
Antoinette Bezuidenhout behaal ‘n 9de plek in Gauteng Kampioenskappe.

• Netbal
Geen provinsiale spelers.
0/14A – onder leiding van me K Bezuidenhoudt behaal 4de plek tydens SA’s.
0/16A onder leiding van me J Appel en me R Venter behaal 11de plek tydens SA’s.

• Rugby
Eerste span wen Goue Leeus in Groot Skole. Eerste keer in geskiedenis van skool.
0/16A verloor in Goue Leeus-finaal.
Lewer drie provinsiale spelers naamlik:
- Cha Deiker
- Monré Fourie
- Matthew van der Merwe

• Ruiterkuns
Hoërskool Dinamika het 1 provinsiale ruiter naamlik Anje Schlebusch.

• Tennis
Hoërskool Dinamika slaan ‘n nuwe rigting in met tennis in 2017. Daar is heelwat begaafde junior spelers wat na vore kom.

3. ALGEMEEN
3.1 Afrikaans na Parallelmedium
Hoërskool Dinamika is trots met die suksesvolle oorskakeling van enkel- na parallel-medium.

3.2 Dissipline
Dankie aan mnr C van der Schyf vir al sy insae in die dissiplinêre stelsel van die skool.

Dankie aan mnr N Hand wat die dissiplinêre komitee lei, asook die dissiplinêre komitee vir harde werk.

3.3 Finansies
Finansies bly een van die grootste uitdagings in vandag se tyd. Baie dankie aan elke ouer wat skoolfonds getrou betaal.

Dankie vir die harde werk van die Finansiële Komitee wat Hoërskool Dinamika se finansies bestuur. Woord van dank aan mnr Pieter Schöltz, die Tesourier van die skool, wat leiding neem op die finansiële gebied.

3.4 Beheerliggaam
Baie dankie vir al die harde werk, nie net in 2017 nie, maar ook in die tydperk vanaf 2015. Besondere woord van dank aan mnr Bennie Hanekom wat voorgeloop het as voorsitter.

Die nuwe beheerliggaam word in Maart 2018 verkies.

3.5 “Whole School Evaluation”
Gedurende die derde kwartaal het hoofkantoor die skool besoek om sekere aspekte van die skool te evalueer.
Aspekte wat aangespreek is:
• Veiligheid van die skool
• Interne kontrole prosesse

Goeie praktyke:
• Bestuur van skool
• Bestuur van finansies
• Bestuur van die Beheerliggaam

Skool behaal 4/5 vir evaluasie

 

C J SCHUTTE
HOOF