Skoolgelde

FINANSIES 2019

Tydens die 2de Algemene Jaarvergadering wat op Donderdag, 1 November 2018 gehou is, is die begroting vir 2019 goedgekeur.

ONDERRIGGELDE: (VERPLIGTEND)

R20 000.00 per kind per jaar.
R2 000.00 per kind, per maand vir 10 maande.
Eerste kind:     R20 000-00
Tweede kind:   R20 000-00
Derde kind:      R10 000-00
Vierde kind of meer:   GRATIS

Die volgende kortings word toegestaan op die vasgestelde bedrag van R20 000-00:
Ten volle betaal vóór/op 31 Desember 2018 - 10 % korting
Ten volle betaal vóór/op 31 Januarie 2019 - 7.5 % korting
Ten volle betaal vóór/op 28 Februarie 2019 - 5 % korting

BUSGELDE
(VERPLIGTEND- INDIEN U VAN DIE DAAGLIKSE BUSDIENSTE GEBRUIK MAAK)

DUBBELRIT PER DAG
R700 per kind, per maand, vir 10 maande. (OGGEND EN MIDDAG RITTE)

ENKELRIT PER DAG
R500 per kind, per maand, vir 10 maande. (SLEGS OGGEND OF SLEGS MIDDAG RITTE)
(Geen toelating op die BUS indien 2018 gelde uitstaande is)

 

CJ SCHUTTE
HOOF
7 NOVEMBER 2018

 

BANK BESONDERHEDE

Hoërskool Dinamika

Eerste Nasionale Bank

Rek Nr: 6224 070 2721

Takkode: 250655

Gebruik rekeningnommer of kind se naam en van as verwysing asb.

Faks bewys van betaling na 086 756 7867 of e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.