Skoolgelde

FINANSIES - 2018

Tydens die 2de Algemene Jaarvergadering wat op Maandag, 6 November 2017 gehou is, is die begroting vir 2018 goedgekeur.

ONDERRIGGELDE: (VERPLIGTEND)

R18 400.00 per kind per jaar.
R1 840.00 per kind, per maand vir 10 maande.
Eerste kind R18 400-00
Tweede kind R18 400-00
Derde kind R 9 200-00
Vierde kind of meer GRATIS

Die volgende kortings word toegestaan op die vasgestelde bedrag van R18 400-00:
Ten volle betaal vóór/op 31 Desember 2017 - 10 % korting
Ten volle betaal vóór/op 31 Januarie 2018 - 7.5 % korting
Ten volle betaal vóór/op 28 Februarie 2018 - 5 % korting

KURRIKULUM HEFFING ( VERPLIGTEND)

Tydens die vergadering is ‘n verdere resolusie (in terme van die Skolewet 84 van 1996) algemeen deur die ouers aanvaar, addisioneel tot die onderriggelde, dat elke graad ‘n bydrae sal lewer tot die kurrikulum ontwikkeling van die skool as volg:
Graad 8 – R 500 vir die jaar
Graad 9 – R 400 vir die jaar
Graad 10 – R 300 vir die jaar
Graad 11 – R 200 vir die jaar
Graad 12 – R 100 vir die jaar

BUSGELDE (VERPLIGTEND)

DUBBELRIT PER DAG
R650 per kind, per maand, vir 10 maande. (OGGEND EN MIDDAG RITTE)

ENKELRIT PER DAG
R450 per kind, per maand, vir 10 maande. (SLEGS OGGEND OF SLEGS MIDDAG RITTE)
(Geen toelating op die BUS indien 2017 gelde uitstaande is)

 

CJ SCHUTTE
HOOF
7 November 2017

 

 

BANK BESONDERHEDE

Hoërskool Dinamika

Eerste Nasionale Bank

Rek Nr: 6224 070 2721

Takkode: 250655

Gebruik rekeningnommer of kind se naam en van as verwysing asb.

Faks bewys van betaling na 086 756 7867 of e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.