Skoolgelde

ONDERRIGGELDE 2017

Tydens die 2de Algemene Jaarvergadering wat op Donderdag, 27 Oktober 2016 gehou is, is die begroting vir 2017 goedgekeur. 

ONDERRIGGELDE: (VERPLIGTEND)

R17 380.00 per kind per jaar. 

R1 738.00 per kind, per maand vir 10 maande. 

 • Eerste kind R17 380-00
 • Tweede kind R17 380-00
 • Derde kind R 8 690-00
 • Vierde kind of meer GRATIS

Die volgende kortings word toegestaan op die vasgestelde bedrag van R17 380-00:

 • Ten volle betaal vóór/op 31 Desember 2016 - 10 % korting 
 • Ten volle betaal vóór/op 31 Januarie 2017 - 7.5 % korting 
 • Ten volle betaal vóór/op 28 Februarie 2017 - 5 % korting

BOUFONDS HEFFING (VERPLIGTEND)

Tydens die vergadering is ‘n verdere resolusie (in terme van die Skolewet 84 van 1996) algemeen deur die ouers aanvaar, addisioneel tot die onderriggelde, dat elke graad ‘n bydrae sal lewer tot die boufonds van die skool as volg:

 • Graad 8 – R 500 vir die jaar
 • Graad 9 – R 400 vir die jaar
 • Graad 10 – R 300 vir die jaar
 • Graad 11 – R 200 vir die jaar
 • Graad 12 – R 100 vir die jaar

BUSGELDE (VERPLIGTEND)

DUBBELRIT PER DAG

R600 per kind, per maand, vir 10 maande. (OGGEND EN MIDDAG RITTE)

ENKELRIT PER DAG

R400 per kind, per maand, vir 10 maande. (SLEGS OGGEND OF SLEGS MIDDAG RITTE)

(Geen toelating op die BUS indien 2016 gelde uitstaande is) 

10 November 2016

 

BANK BESONDERHEDE

Hoërskool Dinamika

Eerste Nasionale Bank

Rek Nr: 6224 070 2721

Takkode: 250655

Gebruik rekeningnommer of kind se naam en van as verwysing asb.

Faks bewys van betaling na 086 756 7867 of e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.