Visie en Missie/Vision and Mission

Visie

Om die beste multikulturele parallelmedium skool te wees in Alberton en Distrik.

Missie

  • Skool met die beste infrastruktuur
  • Skool met spesialis onderrigpersoneel / afrigters.
  • Skool wat geleenthede skep dat leerders hulle potensiaal en menswees kan ontwikkel.