Beheerliggaam

Ons Beheerliggaam

 Gebruik gerus die volgende e-pos adres as u met ons BL wil kontak maak:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PORTEFEULJES

NAAM

VOORSITTER

Angus Bailie

ONDERVOORSITTER

Danie du Preez

SEKRETARESSE

Naomi Lombaard

FINANSIES - TESOURIER

Martin Enslin

HOOF Johan Schutte

BERADING / CHRISTELIKE WAARDES

Chris van der Schyf

ONDERWYSERS

Wayne Bezuidenhout

Morné Eksteen

Ethel Marais

Shaandré Nel

Charmaine Spies

OUERS

Willem Boshoff

Pieter Bouwer

Irene Hattingh

Meyer Rademeyer

Marius van Graan

Frank Wagner

 

LEERLINGE

Melindi Nortjé

Tian du Preez

Monré Fourie 

 

FINANSIËLE KOMITEE

Martin Enslin

Johan Schutte

Chris vd Schyf

Angus Bailie

Danie du Preez

Meyer Rademeyer

Naomi Lombaard

René Haasbroek

 

JAARVERSLAG VAN DIE VOORSITTER:  2017

Dit is met 'n blye en warm hart dat ek my verslag met u kan deel.

“We believe that the emotional, physical, spiritual, intellectual and creative abilities of each child must be stimulated and nurtured as no one area can develop fully in isolation from the other”.

As always, I am flabbergasted at the speed with which time travels to once again bring us to the end of another year of learning, growth, enrichment and fun, all of which interact to take our children just a small step closer to becoming responsible, honest and well-adjusted young people.

2017 het afgeskop met die onderhoude vir ons nuwe Hoof en die begin van ons Engelse baan in die skool. Ons was so opgewonde toe ons mnr Schutte aanbeveel het vir die posisie van Hoof en die departement ons aanbeveling aanvaar het. Mnr Schutte was en is ‘n absolute aanwins vir ons skool en ons wil vir hom baie dankie sê vir al sy harde werk, moeite en tyd wat hy insit om ons skool die beste in Alberton te maak.

Our English Leg started off with a hitch here and there, but everyone adapted quickly and got used to it. It was one of the best decisions we made for Dinamika to start the English Leg, which resulted in the school having more than 200 Grade 8’s for the first time in years. It has been going so well that we have had applications from more than 200 Grade 7’s for next year as well.

We had a whole school evaluation in 2017 from the Gauteng Educational Department and our school was highly praised for adhering to all the different laws and policies that govern our school.

 

1. BEHEERLIGGAAM

Die skool se beheerliggaam word opgemaak uit ouers, onderwysers en leerders van die skool. My dank gaan uit aan almal wat so getrou die jaar hulle portefeuljes hanteer het, met trots en volharding.

 

2. PERSONEEL

Ons beywer onsself om vir ons kinders die beste onderwys personeel te voorsien om hulle skool loopbaan en akademie so gemaklik as moontlik te maak.

Ons salaris rekening is ons skool se grootste uitgawe ongeveer 47%, maar dit is vir ons die belangrikste uitgawe om te verseker dat ons die beste beskikbare personeel aanstel en ons, ons klasse so klein as moontlik hou sodat daar tyd is vir persoonlike aandag aan ons kinders.

Met ons puik personeelkorps aan die helm het ons skool uitstekend gevaar met die Matriek eindeksamen van 2016.

Namens die beheerliggaam wil ek my dank uitspreek teenoor elke personeellid wat deur hulle bydrae en opoffering van ons skool so ‘n wonderlike instelling maak.

 

3. LEERDERS

Ons leerders se gesindheid en gedrag teenoor die skool en sy personeel is goed.

Die handhawing en toepassing van dissipline bly ‘n prioriteit van die beheerliggaam en skoolbestuur. My dank gaan uit aan Mnr van der Schyf en Mnr. Nico Hand en die dissiplinêre komitee vir hulle onbaatsugtige en nie altyd aangename taak om dissipline tot op sy uiterste in die skool te handhaaf.

Hoërskool Dinamika se gedragskode bly ‘n bindende ooreenkoms tussen al die partye en ek vra opreg dat almal betrokke, ouers/voogde, leerders, personeel, die gemeenskap en besoekers ons hierin sal ondersteun.

Ons kinders se prestasies lê weereens wyd en suid in die diversiteit en kwaliteit daarvan. Gedurende die jaar het ons verneem van prestasies op vele terreine en ons is trots op elke kind/span wat deel geneem het. Ons kinders presteer op die gebiede van akademie, sport, kultuur en deur dit alles groei hulle as mense.
Ek is oortuig as ouer/voog of belangstellende vriend, U van al ons prestasies kennis geneem het deur die skool se webwerf en/of die plaaslike pers.

Ek wil aan U as ouers/voogde baie dankie sê vir al U opoffering en bystand deur die jaar, elke kind en ons as skool waardeer dit.

 

4. GEMEENSKAP

My dank en waardering aan diegene wat deur skenkings of tyd hulle belangstelling in ons skool uitgeleef het.

Ek wil graag op al ons ouers ‘n versoek rig, dat U ons skool meer sal ondersteun deur die bywoning van ons skoolfunksies, veral op Saterdae wanneer ons tuis sportwedstryde het. Ons wil graag meer van U sien, dit is tog ons almal se skool waarop ons trots is.

 

5. FINANSIES

Ons skool se Finansies en finansiële praktyk is binne die perke van die 2017 begroting en word streng volgens voorskrif beheer en geboekstaaf.

2017 was ‘n moeilike jaar vir ons skool rakende Finansies, weens die feit dat daar elke jaar meer en meer ouers is wat kwalifiseer vir die subsidie soos voorgeskryf deur die departemente.

Ons het, sonder om sekere aspekte na te laat, sekere kapitaalprojekte aangepak. Net om ‘n paar te noem, die skuif van die hotelskool en die vordering van ons sportsentrum.

Ons skool dra geen skuld oor na die volgende finansiële jaar, behalwe vir die huurkoop ooreenkomste wat ons het op die skool voertuie, asook die huur ooreenkoms op ons fotostaatmasjiene. Dit word alles op ‘n beheerde wyse gedoen.
Ek wil my dank en waardering uitspreek teenoor Mnr. Pieter Scholtz en sy finansiële komitee vir al hulle harde werk gedurende die jaar om te verseker dat ons skool se Finansies in ‘n gesonde toestand is. Ek wil ook vir Mnr. Schutte en sy dames in die Finansies kantoor dankie sê vir die uitstekende kontrole oor die uitgawes en invordering van skoolfondse.

 

6. HOOGTEPUNTE

Die grootste hoogte punt vir my die jaar was ons skool se Eerste Rugbyspan wat die Goue Leeus titel in gepalm het vir die eerste keer in 23 jaar, baie geluk ouens.

Soos al gesê, op akademie, sport en kultuur gebiede het ons leerders puik presteer, daar is te veel om te noem, weereens baie geluk aan julle almal.

 

7. GEBOUE EN TERREIN

Die instandhouding en opgradering van ons terrein is ‘n aaneenlopende proses.

 

TER AFSLUITING

Finally, but not least, I would like to thank those individuals who give beyond the call of duty and repeatedly contribute to improving and enhancing our school.

Fellow SGB members, a huge thank you, for your time, expertise and support during the past three years. As ever, it is great working alongside you all!!!

I was my privileged to be part of Dinamika for the last ten years. At first I was part of the Disciplinary and Financial Committees and then being part of the school’s SGB for the last six years. In this time I made good friends and built some lasting relationships but most of all I saw our school go through difficult, exciting and growing times. I know that Dinamika will become the preferred High School in Alberton as the leaders at the helm of the school are dedicated and committed people that only want the best for our kids.

Dinamika will always be a part of me and I wish you only the best for the future and may you grow and prosper in all the areas of excellence you want to accomplish.

I want to thank my wife for all her support during these years, as she was just as much a part of our school as I was. Dankie liefie, sonder jou bystand was dit nie moontlik nie.

This is not a goodbye, but a thank you for being part of an amazing journey.

Baie sterkte aan U as ouers en vir ons leerders met die eksamen wat voorlê, ons weet dat hulle goed sal presteer.

Ons wil ons ouers daarop attent maak dat alle fasette van ons skool deursigtig bedryf word. As U dus oor enige iets onduidelikheid het, is U welkom om of die hoof of die voorsitter te kontak vir duidelikheid.

Geniet die Desember vakansie wat voorlê en mag die Here se hand van beskerming oor U en U gesin wees tot ons mekaar weer sien in 2018.

Bennie Hanekom
Voorsitter: Beheerliggaam