Kultuur

Ons visie vir Kultuur

Kultuur is geestesgoed wat gemik is op die ontwikkeling van die menslike gees. Alle deelnemers is wenners ongeag hul prestasie of talent. Waar kompetisie ter sprake is, kompeteer ons mededingend, sonder om die genot van deelname uit te skakel.