Redenaars / Public Speaking

Redenaars

In die geskiedenis is daar talle bewyse van hoe die krag van die woord die gang van sake onherroeplik verander het. Churchill het die Britse volk oorreed dat gevegte op die strande die moeite werd is. Deur Hitler toesprake het hy die Duitse volk vir die Tweede Wêreldoorlog, bankvas agter hom verenig.

‘n Spreker wat die kuns het om die oomblik met woorde aan te gryp, beïnvloed mense, bevredig behoeftes en oorreed hulle tot aksie.

Om gedagtes te kan verbaliser sodat mense luister, verstaan en daarop reageer, is ‘n vaardigheid wat die meeste suksesvolle mense in gemeen het.

Dinamika streef elke jaar daarin om meer deelnemers op te lewer, want ons glo dat dit hier nie net gaan oor die wen nie, maar oor ‘n vaardigheid wat leerders aanleer en wat hulle vir die res van hulle lewens gaan gebruik.

Die ATKV kompetisie sou op 9 Mei plaasvind, maar as gevolg van ons huidige situasie in ons land is die kompetisie gekanselleer.

Die spanredenaars gaan gelukkig nog voort en sal plaasvind in Augustus by Leeuwenhof.

Public Speaking

In history there are numerous evidence of how the power of the word has irrevocably changed the course of history.

Churchill convinced the British people that fighting on the beaches was worthwhile and through Hitler’s speeches he convinced and united the German people to stand behind him in World War II.

To be able to verbalise thoughts so that people listen, understand and persuade them into action is a quality that most successful people have in common, therefor Dinamika believes that public speaking is not about the winning, but rather about the skill that students will use for the rest of their lives.

This year the Inter House competition would have taken place on 15th of April, but due to the current situation in South Africa, it is cancelled.

The National Arts Festival will still take place in August.

Good luck to all the participants!

 

Redenaars 2019