Robotics

 

Robotics is gebasseer op die KABV-kurrikulum wat leerders ten volle ondersteun om aan te pas by rekenaarvakke wat op skoolvlak aangebied word (RTT en IT), sowel as probleemoplossings wat strek oor alle vakgebiede in die kurrikulum. Studente word voorsien van materiaal en reëls wat hulle toelaat om hulle kreatiwiteit ten volle te ontgin. Tydens die proses van opbou, programering en spanwerk, word hul verbeelding, kreatiwiteit, logiese denkwyse en spanwerkvaardighede ontwikkel sodat leerders suksesvol aanpas by die veranderende wêreld van die 4de Industriële Rewolusie en Kunsmatige Intelligensie.

Curiotech neem deel aan wêreldwye kompetisies wat deelname op ‘n internasionale vlak verseker.

 

Robotics are based on the CAPS curriculum effectively assisting learners to adapt to computer subjects offered on school level (CAT and IT) as well as assisting with problem-solving in all aspects of the curriculum.  It offers our students materials and rules, allowing them to freely explore their imaginations.  Through the process of assembly, programming and teamwork, you’ll see their imagination, creativity, logic and collaboration skills develop to effectively adapt to the 4th Industrial Revolution and Artificial Intelligence we face in our everyday lives.

Curiotech participates in global competitions, offering interactions on an international level.

 

     NTTG3671       OVQT1019      QYCN4811